VMT - CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Bột xương thịt 47% - 52%

Print
- Protein: 47% - 52%
- Độ ẩm: tối đa 3%.
-