Quy trình trồng cây cam

Cam là các loài cây ăn quả được trồng phổ biến ở nước ta. Với năng suất 20 tấn thì cam lấy đi từ đất 34 kg N; 10 kg P2O5; 64 kg K2O. Tính trung bình 1 tấn cam cây lấy từ đất 1,7 kg N; 0,5 kg P2O5; 3,2 kg K2O.

Kali là yếu tố cam lấy từ đất nhiều nhất. Vì vậy, bón kali có thể làm tăng năng suất 10-46%, hệ số lãi do bón phân cân đối cho cam có thể đạt đến 4,5-5,0. Cân đối giữa phân hữu cơ và phân vô cơ làm cho năng suất cam tăng 30-50%.

Cân đối đạm-kali, ngoài tác dụng làm tăng năng suất cam còn làm tăng chất lượng quả cam, như tăng hàm lượng đường và giảm lượng axit.

 Cam quýt là cây ăn quả lâu năm, cho nên hàng năm cần được bón phân và lượng phân thay đổi theo tuổi cây.

Phân hữu cơ khoáng VURONIC là sản nhập khẩu từ nhật của Công ty TNHH SX TM TRƯƠNG VŨ. Nguyên liệu hữu cơ sản xuất phân khoáng hoàn toàn từ phân gà, thành phần phân hữu cơ khoáng VURONIC có N:P:K= 4 : 2 : 2 và hữu cơ >70%. Phân hữu cơ khoáng VURONIC dùng bón lót và bón thúc cho cây.

1: Lượng phân và thời kỳ bón:

        Dựa vào đặc điểm sinh lý và ra quả của cam, ta có thể chia thời gian sinh trưởng của cây thành 2 thời kỳ để bón phân.

1.1. Thời kỳ cam quýt dưới 7 tuổi: Thời kỳ này cây phát triển thân, cành là chính. Vào những năm cuối thời kỳ cây đã cho quả nhưng chỉ là những mùa quả đầu tiên, năng suất quả của cây tăng dần qua các năm. Ở thời kỳ này đề nghị bón phân cho cam quýt với lượng như bảng 1 như sau:

Bảng 1: Bón phân cho cam quýt thời kỳ cây dưới 7 tuổi

Loại phân

1-2 năm tuổi

4-5 năm tuổi

6-7 năm tuổi

Vôi bột (kg/cây)

0,5

0,8

1,0

VURONIC (kg/cây)

1

2-3

2.5-3.5

K2O (g/cây)

60

80

140

Cách bón như sau:

-  Thời kỳ cây con: bón phân VURONIC vào cuối mùa mưa, chia thành 3-4 lần để bón vào gốc hoặc hoà nước tưới gốc cây.

-  Cây trên 3 tuổi và bắt đầu thu hoạch quả: bón phân 3 lần ở các giai đoạn: trước ra hoa, sau đậu quả và sau thu hoạch.

-Lần 1: Bón sau thu hoạch, bón vôi + toàn bộ phân VURONIC

-Lần 2: Bón trước nở hoa 6 tuần, bón 2/3 lượng phân VURONIC

-Lần 3: Bón lúc quả lớn bằng ngón tay cái, bón 1/3 lượng phân VURONIC và kali Clorua.

2.2.Thời kỳ cam quýt trên 7 tuổi

Thời kỳ cam cho quả ổn định (sau năm thứ 7). Ở thời kỳ này năng suất của cam đi dần vào ổn định. Những thay đổi vể năng suất chịu tác động chủ yếu của các yếu tố bên ngoài (thời tiết, sâu bệnh, kỹ thuật chăm bón, v.v…). Ở thời kỳ này, lượng phân bón được thay đổi tuỳ thuộc vào năng suất cam. Lượng phân bón được khuyến nghị như ở bảng 3.

Bảng 2: Bón phân theo sản lượng cam quýt

Loại phân

Năng suất >15 tấn/ha

Năng suất > 8 tấn/ha

Vôi bột (kg/cây)

1,2

1,0

VURONIC (kg/tấn quả)

110

280

K2(kg/tấn quả)

4,5

6

Cách bón như sau:

-Lần 1: Bón sau thu hoạch, bón vôi + toàn bộ phân VURONIC

-Lần 2: Bón trước nở hoa 6 tuần, bón 1/3 lượng phân VURONIC

-Lần 3, lần 4: Bón sau khi quả to bằng ngón tay cái, bón 1/3 lượng phân VURONIC cho mỗi đợt.

Lần 5: Bón toàn bộ lượng kali, nếu có điều kiện nên bón phân kali sun phát trước khi thu hoạch 30-45 ngày

 Khi bón nên cuốc rãnh nông luân phiên xung quanh tán cây.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH SX TM TRƯƠNG VŨ
Văn phòng: Số 89 Đường C, Khu Mỹ Thái 1, Phường Tân phú Quận 7, TP.HCM
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: (+84-028) 54 131 222 
Fax: (84 028) 54 131 221
MST: 0311969397