Trở lại danh mục: Thủy sản

Mineral - 10kg

Print
Bổ sung khoáng chất cần thiết vào thức ăn tôm, giúp tôm sinh trưởng và phát triển tốt. Thúc đẩy quá trình lột xác và nhanh cứng vỏ sau khi lột.
Description

Dùng 3-5 ppm/kg thức ăn, dùng liên tục trong suốt quá trình nuôi.